FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Vi har flera företag anslutna till oss. Det vi exempelvis kan bistå ERT företag med är:


  • Hälsokontroller
  • Tjänstbarhetsintyg
  • Bistå vid sjukdomsfall med behandling och sjukskrivning vid behov
  • Vaccinationer