Företag

Hälsokontroller

Vi gör läkarundersökning, provtagning, vid behov EKG, lungfunktionstest eller hörseltest. Vad som skall ingå i undersökningen görs upp om innan med företagsledningen.

Lagstadgade hälsokontroller

Hälsokontroller och intyg, enligt arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2005:6. Exempel på kontroller är: arbete med asbest, härdplaster och arbete på hög höjd.

Företagshälsovård

Jag är företagsläkare och kan bistå med alla läkaruppgifter inom företaghälsovård. Jag samarbetar med en sjukgymnast, Tomas Gustavsson, som finns i samma lokaler. Jag samarbetar med Previa Borås som vid behov kan bistå med psykologer, ergonomer, arbetsmiljöingengörer, etc. Som företag kan ni välja att ansluta er till
Previa eller via mig ta del av Previas tjänster vid behov.